Werkafspraken

De werkafspraken behoren bij de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding en Maatwerkvoorziening Tijdelijk Beschermd Wonen LVB 18+. In deze werkafspraken wordt een nadere uitwerking gegeven van de gemaakte afspraken in de diverse overeenkomsten en aanvullende afspraken. De werkafspraken worden in samenspraak tussen de aanbieders en de gemeente opgesteld.

Uitgelicht

Volg ons