Fysieke overlegtafel

Het bestuurlijk contracteringstraject kent een zogenoemde fysieke overlegtafel.

Aan de fysieke overlegtafel geven gemeente en ISD en aanbieders inhoudelijk vorm aan de taken die moeten worden uitgevoerd en de condities waaronder. Het doel van de fysieke overlegtafel is dat samen tot overeenstemming wordt gekomen over de inhoud en beheer van zogenoemde deelovereenkomst.

Voor 2019 staan vooralsnog de volgende data gepland:

  1. maandag 14 januari 15.00-16.30 uur
  2. maandag 15 april 15.00-16.30 uur
  3. maandag 17 juni 15.00 -16.30 uur
  4. maandag 7 oktober 15.00-16.30 uur

De agenda voor de overleggen worden tijdig gepubliceerd op de website.

Agenda’s 2019

Verslagen 2019

Uitgelicht

Volg ons