Wie tellen niet mee voor de kostendelersnorm?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

 • Jongeren tot 21 jaar
   
 • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering
  (Wsf 2000)
   
 • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
   
 • Leerlingen van 21 jaar of ouder die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
   
 • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
   
 • Verhuurders en kostgevers die een zakelijke of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning

Uitgelicht

Volg ons