Wet taaleis

Iedereen die bijstand ontvangt moet de Nederlandse taal beheersen. Daarom is de Participatiewet uitgebreid met de taaleis. De taaleis geldt vanaf 1 januari 2016 voor nieuwe uitkeringsgerechtigden en vanaf 1 juli 2016 voor mensen die al een uitkering hebben.

Kennis van de Nederlandse taal is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Het vergroot uw kansen om werk te vinden. Daarom is vanaf 1 januari 2016 de Participatiewet uitgebreid met de taaleis. Dit betekent dat alle mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering Nederlands moeten kunnen spreken, lezen en schrijven op 1F-niveau. Dat is het niveau na 8 jaar basisonderwijs in Nederland.
U kunt dan korte, eenvoudige teksten lezen en schrijven.

Uitvoering taaleis bij ISD Bollenstreek

Wij gaan ervan uit dat u het gevraagde taalniveau hebt, wanneer u in de leerplichtige leeftijd (tussen 5 en 16 jaar) tenminste 8 jaar in Nederland hebt gewoond. In alle andere gevallen moet u door middel van bewijsstukken aantonen dat u een opleiding in het Nederlands hebt gevolgd.

Bewijsstukken

Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld:

  • Een diploma of certificaat van het voortgezet Nederlandstalig onderwijs
  • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd. Dit kan ook Nederlandstalig particulier onderwijs in het buitenland zijn
  • Een inburgeringsdiploma

Bent u uw diploma kwijt?

Bent u uw diploma kwijt, dan kunt u in het diplomaregister op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (www:duo.nl/particulier) een overzicht zien en downloaden van veel diploma’s (behaald na 1996). U kunt inloggen met uw DigiD met SMS-controle.

Taaltoets

Als u geen bewijsstukken kunt laten zien, dan neemt de ISD Bollenstreek een korte taaltoets af. De taaltoets geeft een indicatie of uw taalniveau voldoende is om zonder problemen deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Onvoldoende taalniveau

Blijkt uit de taaltoets dat uw taalniveau onvoldoende is, dan moet u dat verbeteren. Dat kan op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld een cursus volgen, online of met een taalmaatje. Bent u inburgeringsplichtig op grond van de Wet inburgering? Het inburgeringstraject dat u moet volgen volgens die wet is een passend taaltraject. De DUO kan u hierbij ondersteunen

Taalspreekuren in de verschillende ISD gemeenten

Verlagen bijstandsuitkering

Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mogen we uw bijstandsuitkering verlagen.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet taaleis kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Uitgelicht

Volg ons