Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als u de arbeidsverplichtingen en de afspraken hierover met de ISD Bollenstreek niet nakomt, dan legt de ISD Bollenstreek u een maatregel op. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering. In de Afstemmingsverordening van de ISD kunt u lezen wanneer en hoe lang wij uw uitkering kunnen verlagen.

In bijzondere omstandigheden kan de ISD Bollenstreek er voor kiezen om die maatregel te verdelen over 2 of 3 maanden. U krijgt dan 2 of 3 maanden een lagere uitkering (50% per maand of 66,6% per maand) in plaats van een verlaging van 100% over één maand.

Wat gebeurt er als u zich nog een keer niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als u binnen een jaar weer uw arbeidsverplichtingen niet nakomt, krijgt u 2 of 3 maanden helemaal geen uitkering. En houdt u zich vanaf dat moment binnen een jaar nog een keer niet aan de verplichtingen, dan krijgt u zonder meer 3 maanden geen uitkering. Iedere volgende keer krijgt u weer 3 maanden geen uitkering.

Krijgt u altijd een lagere uitkering als u zich niet aan de in de wet genoemde arbeidsverplichtingen houdt?

Ja uw uitkering wordt tijdelijk verlaagd of krijgt u helemaal geen uitkering als u de in de wet genoemde arbeidsverplichtingen niet nakomt.

Uitgelicht

Volg ons