Waar kunt u een bijstandsuitkering aanvragen?

Voor een aanvraag van een bijstandsuitkering kunt u telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (KCC), bereikbaar via het gratis telefoonnummer (0800) 95 67 000. U krijgt van ons een uitnodiging voor een algemene informatiebijeenkomst.

Tijdstip informatiebijeenkomst

Op dinsdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur vinden de informatiebijeenkomsten plaats bij de ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de rechten en plichten die bij een uitkering horen.
U krijgt algemene informatie over verschillende zaken, zoals over de hoogte van een uitkering, de arbeidsverplichting, de inlichtingenplicht, verblijf in het buitenland en de bijzondere bijstand.

Voor wie?

De informatiebijeenkomst is voor iedereen die een uitkering aanvraagt op grond van Participatiewet of IOAW. Als u verhinderd bent, dan kunt u dit doorgeven via het algemene telefoonnummer om een nieuwe afspraak te maken.

Aanvraagformulier en meldingsgesprek

Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk meldingsgesprek. U krijgt het aanvraagformulier mee. Tijdens het meldingsgesprek bespreekt de consulent uw aanvraag en uw persoonlijke situatie.

Inschrijven bij www.werk.nl

Hebt u zich al ingeschreven bij www.werk.nl? Dat is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering.

Verblijft u in een inrichting?

Alleen als u in een inrichting verblijft, kunt u voor een uitkering ook langsgaan bij het lokaal loket, het Wmo Adviescentrum of het Zorgloket in uw woonplaats. Als u zelf niet kunt langsgaan, kunt u ook iemand machtigen om namens u de aanvraag in te dienen.

Bent u al boven de pensioengerechtigde leeftijd?

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u voor een aanvraag terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB ).

Bent u jonger dan 27 jaar?

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan gelden er voor u speciale regels.

Binnen hoeveel tijd neemt de ISD een beslissing?

Nadat de ISD alle benodigde informatie van u heeft ontvangen, nemen wij binnen
8 weken een beslissing.

Voorschot

De wettelijke termijn voor de afhandeling van een uitkeringsaanvraag is acht weken. De ISD streeft naar afhandeling van uw aanvraag binnen vier weken. Als de afhandeling van uw aanvraag niet binnen vier weken lukt (gerekend vanaf de datum dat u uw aanvraag hebt ingediend), dan kunt u in aanmerking komen voor een voorschot van 90% van de bijstandsnorm. Een voorschot is niet mogelijk als u bij de afhandeling van uw aanvraag onvoldoende medewerking verleent of als duidelijk is dat u geen recht op bijstand hebt.

Uitgelicht

Volg ons