Tegenprestatie naar vermogen

Wanneer u een uitkering ontvangt van de ISD Bollenstreek, mag de ISD u vragen daarvoor een tegenprestatie te verrichten. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving. Een tegenprestatie kan ook nuttig voor uzelf zijn. U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen/de samenleving.

Wie moet een tegenprestatie verrichten?

De ISD Bollenstreek vraagt vanaf 1 januari 2015 van mensen die twee jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen een tegenprestatie. Voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, geldt de verplichting om een tegenprestatie te doen niet.

Wat zijn de kenmerken van een tegenprestatie?

Een tegenprestatie bestaat uit activiteiten met de volgende kenmerken:

 • Het zijn activiteiten voor een paar uur per dag of per week gedurende enkele weken of maanden
 • Het zijn geen activiteiten waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone baan’ zijn
 • Het hoeven geen activiteiten te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot. Maar de activiteiten mogen uw kansen op betaald werk ook niet in de weg staan
 • Het moeten activiteiten zijn die u in staat bent om te doen. Dat wil zeggen dat de ISD Bollenstreek bij een tegenprestatie rekening moet houden met bijvoorbeeld:
 • Uw lichamelijke of psychische beperkingen
 • De zorg voor (jonge) kinderen of een hulpbehoevende partner of familielid
 • Uw beheersing van de Nederlandse taal en
 • De reistijd van uw huis naar de werkzaamheden

Wat kunt u doen als tegenprestatie?

De bedoeling is dat u eerst zelf op zoek gaat naar een activiteit die als tegenprestatie geldt. Als tegenprestatie voor uw uitkering kunt u verschillende dingen doen. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Koffie schenken in een wijkcentrum
 • Speelplekken opknappen in de wijk
 • Taalmaatje zijn voor mensen met de inburgeringsplicht
 • Vrijwilligerswerk bij een sportvereniging

Misschien bent u al actief als vrijwilliger. Dan kunt u de ISD Bollenstreek voorstellen om dat als tegenprestatie te laten gelden.

Hebt u na acht weken geen activiteit gevonden, dan kiest de ISD

Lukt het u niet om binnen 8 weken een geschikte activiteit te vinden, dan kiest de ISD Bollenstreek een activiteit.

Wat gebeurt er als u niet meewerkt?

Als u niet meewerkt aan een tegenprestatie die de ISD Bollenstreek van u vraagt, dan kan de ISD Bollenstreek u een maatregel opleggen. Dat betekent dat u één of meer maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering krijgt. Hoeveel lager en hoe lang, dat bepaalt de ISD Bollenstreek grotendeels zelf. De ISD Bollenstreek heeft daarvoor regels vastgelegd in de Verordening tegenprestatie naar vermogen.

Uitgelicht

Volg ons