Informatieplicht

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (PW) hebt u informatieplicht.

Dat betekent dat u:

  • De ISD van de juiste informatie voorziet. Bijvoorbeeld dat u samenwoont, alimentatie krijgt of vermogen/ inkomsten hebt of een onderhoudsbijdrage of giften hebt gehad voor het levensonderhoud van uzelf of uw kinderen. U moet ook melden wanneer er personen bij u in de woning komen wonen of wanneer er personen vertrekken uit de woning
     
  • Zich moet kunnen identificeren
     
  • De aan u opgelegde arbeidsverplichtingen moet nakomen

Deze verplichtingen gelden ook voor uw eventuele partner.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de informatieplicht houdt?

Als u verwijtbaar niet de juiste inlichtingen verstrekt, moet de ISD u een boete opleggen. Dit staat in de wet. De hoogte van deze boete kan net zo hoog zijn als het netto benadelingsbedrag (het bedrag dat u ten onrechte aan uitkering hebt ontvangen.).

 

Uitgelicht

Volg ons