Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen

Wie een uitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die arbeidsverplichtingen houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. De arbeidsverplichtingen staan in de Participatiewet. Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, krijgt u met strenge maatregelen te maken.

Vanaf januari 2015 hebt u met een bijstandsuitkering de volgende arbeidsverplichtingen:

 • U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV, maar ook bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken op www.werk.nl  en ingeschreven staan bij één of meer uitzendbureaus.
   
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of u krijgt werk aangeboden, dan neemt u dit aan.
   
 • U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren.
   
 • Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste 1 jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
   
 • U houdt zich aan de afspraken die u over uw re-integratie met de ISD Bollenstreek maakt. U accepteert de re-integratievoorzieningen die de ISD Bollenstreek u aanbiedt.
   
 • U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
   
 • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.
   

Moet u aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Alle mensen met een uitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen. Tenzij u volledig bent ontheven van de arbeidsverplichtingen omdat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De ISD Bollenstreek gaat daarom na wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet.

 

Uitgelicht

Volg ons