Participatiewet

U krijgt de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet (PW).

Wet taaleis

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor nieuwe uitkeringsgerechtigden de Wet taaleis en vanaf 1 juli 2016 geldt de wet voor mensen die al een uitkering hebben. Uitgangspunt van de wet is dat iedereen die bijstand ontvangt de Nederlandse taal moet beheersen. U bent verplicht om de gevraagde bewijsstukken in te leveren en mee te doen aan een taaltoets.
Meer informatie>>

Verplichtingen

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (PW) hebt u een aantal verplichtingen.

Volg ons