Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als u niet aan de verplichtingen voldoet, kan de ISD uw uitkering verlagen of stoppen. In de Afstemmingsverordening van de ISD kunt u lezen wanneer en hoe lang de ISD uw uitkering kan verlagen.

Uitgelicht

Volg ons