IOAZ

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Bij een IOAZ-uitkering wordt niet naar uw vermogen gekeken zoals bij een bijstandsuitkering.

De IOAZ is bedoeld voor oudere zelfstandigen van 55 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die onvoldoende inkomsten uit het bedrijf of beroep halen en daarom noodgedwongen hun bedrijf moeten beëindigen. Zie voor meer informatie ook onze folder.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u naast de ISD Bollenstreek ook terecht bij:

 

Uitgelicht

Volg ons