Wie heeft recht op een IOAW-uitkering?

Recht op een IOAW uitkering hebben:

  • Personen die voor 1 januari 1965 geboren zijn èn
  • Op of na hun 50e verjaardag werkloos zijn geworden èn
  • Daardoor recht hebben gekregen op een WW uitkering van meer dan 3 maanden èn
  • Die de maximale uitkeringsduur van de Werkloosheidswet (WW) hebben doorlopen.
Of
  • Personen die voor 1 januari 1965 geboren zijn èn
  • Op of na hun 50e verjaardag recht hebben gekregen op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA uitkering) als bedoeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) èn,
  • Wiens recht op die WGA uitkering nadien is geëindigd omdat de mate van arbeidsongeschiktheid minder dan 35% bedraagt.

Afstemmingsverordening

In de Afstemmingsverordening is dit uitgewerkt. Deze verordening geldt voor mensen met een uitkering volgens de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ.

Uitgelicht

Volg ons