Verplichtingen IOAW

Aan het recht op een IOAW uitkering zijn de informatieplicht en de arbeidsverplichtingen verbonden:

  • U moet de ISD tijdig van de juiste informatie voorzien. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering of op uw mogelijkheden om te werken, moet u zelf melden. Als de ISD om gegevens vraagt moet u die informatie geven. U hebt op grond van de wet een informatieplicht.
  • U moet proberen zo snel mogelijk werk te vinden. U bent verplicht om te solliciteren.
  • U moet ingeschreven staan bij het UWV en u moet zich inschrijven bij één of meer uitzendbureaus.
  • U houdt zich aan de afspraken die u over uw re-integratie met de ISD Bollenstreek maakt. U accepteert de re-integratievoorzieningen die de ISD Bollenstreek u aanbiedt en u werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.
  • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.
  • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of u krijgt werk aangeboden, dan neemt u dit aan.
  • U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren.
  • U moet aangeboden werk accepteren, ook als dat werk niet aansluit bij uw opleiding en werkervaring.
  • U moet meewerken aan alle andere zaken die te maken hebben met de uitvoering van de wet. Zo moet u bijvoorbeeld een huisbezoek toestaan of meewerken aan psychologisch en/of medisch onderzoek.
  • U moet een tegenprestatie naar vermogen  verrichten wanneer de ISD deze verplichting aan u oplegt.

Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner.

 

Uitgelicht

Volg ons