Wat zijn de gevolgen als u fraude pleegt?

Als u fraude pleegt, dan betekent dit dat:

  • Uw uitkering wordt stopgezet
  • U de ten onrechte ontvangen uitkering volledig terug moet betalen aan de ISD
  • U een boete moet betalen die net zo hoog kan zijn als de door u ten onrechte ontvangen uitkering (en die 150% kan bedragen als u opnieuw fraudeert)
  • De ISD aangifte doet bij het Openbaar Ministerie. In principe wordt er aangifte gedaan als het gaat om fraude boven de € 50.000,-. In dat geval behandelt de officier van Justitie de zaak volgens het strafrecht en kunt u een taakstraf, een boete of een gevangenisstraf krijgen. U krijgt dan een strafblad.
  • De terug te betalen (ten onrechte ontvangen) uitkering en de boete in principe uitgesloten zijn van schulddienstverlening.

In de Fraudewet 2013 vindt u meer informatie over de boete.

Uitgelicht

Volg ons