Fraudewet 2013

Overtreding van de uitkeringsregels wordt streng bestraft. Het is belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier recht op hebben.

De meeste mensen die een uitkering ontvangen, houden zich aan de uitkeringsregels. Een klein deel doet dat niet. Mensen die de uitkeringsregels overtreden, worden streng aangepakt.

Boete bij fraude (bij overtreden informatieplicht)

Vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij de ISD, hebt u een aantal plichten. Veel van die plichten gaan over het geven van informatie (de informatieplicht).
U moet:

 • Tijdig informatie geven
 • Volledige informatie geven
 • Juiste informatie geven

over uzelf (uw gezin) en uw situatie. En u moet wijzigingen in uw situatie direct doorgeven aan de ISD.

Wanneer is er sprake van fraude?

Houdt u zich niet aan de informatieplicht? Dan wordt dat gezien als fraude. In dat geval moet u natuurlijk het bedrag dat u ten onrechte aan uitkering hebt ontvangen volledig terugbetalen aan de ISD. Maar daarbovenop betaalt u ook nog een boete. Die boete kan net zo hoog zijn als het bedrag dat u ten onrechte aan uitkering hebt ontvangen.

Houdt u zich vervolgens opnieuw niet aan uw informatieplicht, dan wordt de boete nog hoger. De boete bij herhaling kan oplopen tot 150% van de ten onrechte ontvangen uitkering. In dat geval mag de ISD deze boete 3 maanden met uw volledige uitkering verrekenen, waardoor u 3 maanden geen uitkering zou kunnen ontvangen.

Een voorbeeld:
Mevrouw A. ontvangt een bijstandsuitkering. Zij heeft al zes maanden opgepast op haar buurmeisje en daarmee totaal € 500,- verdiend. Dit heeft ze niet gemeld aan de ISD. Mevrouw A. heeft opzettelijk de regels overtreden. Zij moet het teveel ontvangen bedrag (€ 500,-) terugbetalen aan de ISD. Daarnaast moet zij hetzelfde bedrag als boete betalen. Dus in totaal: € 500,- + € 500,- aan boete = € 1.000,-.
Zou dit al de tweede keer zijn dat mevrouw A. de regels overtreedt, dan moet mevrouw A. volgens dit voorbeeld betalen: € 500,- + € 750,- boete = € 1250,-.

 

Geen recht op schulddienstverlening

De terug te betalen uitkering en de opgelegde boete moet u helemaal terugbetalen. Schulden die door het overtreden van regels zijn ontstaan worden in principe uitgesloten van schulddienstverlening.

Controle door de ISD

De ISD controleert regelmatig of u zich aan uw plichten houdt. De ISD is aangesloten op een digitaal informatiebestand waarin gegevens van het UWV, de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en andere publieke organisaties zitten. Mede door deze koppeling van verschillende bestanden beschikt de ISD over veel gegevens van u. Als deze gegevens anders zijn dan de gegevens die u hebt opgegeven, zal dat een reden zijn voor de start van een onderzoek. Soms door de Sociale Recherche.

Zo voorkomt u problemen

Om problemen te voorkomen is het belangrijk tijdige, volledige en juiste informatie te geven over uw situatie en om wijzigingen in uw situatie direct door te geven aan de ISD Bollenstreek. Voorbeelden van belangrijke informatie zijn:

 • U hebt een erfenis ontvangen
 • U hebt (meer) inkomsten gehad
 • U hebt een woning of bezittingen in het buitenland
 • U volgt een opleiding
 • U woont samen / gaat samenwonen
 • Uw inwonende kinderen van 18 jaar en ouder gaan werken en/of studeren
 • U woont niet op het adres waar u staat ingeschreven of
 • Er wonen anderen op uw adres die niet staan ingeschreven
 • U verricht (weleens) bepaalde (betaalde of onbetaalde) werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld schoonmaak- of oppaswerk).

Als u niet tijdig of onvolledige of onjuiste informatie geeft aan de ISD over (wijzigingen in) uw situatie dan wordt dat gezien als fraude. Voorkom een boete en geef op tijd informatie door! En neem bij twijfel direct contact op, de ISD kan u uitleggen hoe het zit.

Uitgelicht

Volg ons