Fraude melden

Vermoedt u dat iemand fraudeert met een bijstandsuitkering, dan kunt u dat melden. Dit kan telefonisch, per brief of per mail. Melden mag ook anoniem. De ISD neemt uw melding zorgvuldig en vertrouwelijk in behandeling. Een melding moet concrete informatie bevatten en mag geen vage tip of vermoeden zijn. Vanwege de privacywetgeving wordt u niet op de hoogte gehouden van wat er met uw melding gebeurt.

Telefonisch melden van fraude; meldpunt fraude

U kunt bellen naar het algemeen nummer van de ISD (0800) 95 67 000 (gratis) en vragen naar het meldpunt fraude.

Schriftelijk of per mail

U kunt per mail een bericht sturen naar het mailadres info@isdbollenstreek.nl of per brief naar de ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse met de vermelding ter attentie van het meldpunt fraude.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op de website Zorgwijzer.nl.

Uitgelicht

Volg ons