Fraude met (bijstands-)uitkering

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering (PW, IOAW/IOAZ of Bbz) hebt aangevraagd bij de ISD, hebt u een aantal plichten.

Veel van die plichten gaan over het geven van informatie (de informatieplicht). U moet tijdig, volledige en juiste informatie geven over uzelf en uw situatie. En wijzigingen in uw situatie moet u direct doorgeven aan de ISD. Op basis van de door u te geven informatie kan de ISD vaststellen of u (nog) recht hebt op een uitkering.

Wanneer pleegt u fraude?

Houdt u zich niet aan de informatieplicht? Dan wordt dat gezien als fraude. U pleegt fraude als u:

 • Niet tijdig informatie geeft
 • Geen of onvolledige informatie geeft
 • Onjuiste informatie geeft over uzelf (uw gezin) en uw situatie.

Belangrijke informatie

Voorbeelden van belangrijke informatie zijn:

 • U hebt een erfenis ontvangen
 • U hebt (meer) inkomsten gehad
 • U hebt een woning of bezittingen in het buitenland
 • U volgt een opleiding
 • U woont samen/gaat samenwonen
 • Uw inwonende kinderen van 18 jaar en ouder gaan werken en/of studeren\
 • U woont niet op het adres waar u staat ingeschreven of er wonen anderen op uw adres die niet staan ingeschreven
 • U verricht (weleens) bepaalde (betaalde of onbetaalde) werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld schoonmaak- of oppaswerk).

Als u deze situatie(s) niet aan de ISD Bollenstreek doorgeeft, dan wordt dat gezien als fraude.

 

Uitgelicht

Volg ons