Wat kan de ISD Bollenstreek voor u doen als startende ondernemer?

De ISD kan u helpen met het verkrijgen van startkapitaal voor bijvoorbeeld aanloopkosten, de aanschaf van bedrijfsmaterialen en voorraad of de verbouwing van een bedrijfspand. De ISD kan aan u een rentedragende lening verstrekken als bedrijfskapitaal. Ook kunnen we aan u voor een periode van een jaar (soms te verlengen met maximaal 24 maanden) een uitkering voor levensonderhoud verstrekken. Deze uitkering is in de vorm van een renteloze lening.

Voorbereidingsperiode

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u maximaal één jaar de gelegenheid om u, met behoud van uitkering, te oriënteren op het ondernemerschap. Bijvoorbeeld door cursussen te volgen of een marktonderzoek te doen. U hoeft dan niet te solliciteren. Voorwaarde kan zijn dat u zich tijdens de voorbereidingsperiode laat begeleiden door een deskundige. De begeleidingskosten of eventuele opleidingskosten kunnen vergoed worden. Noodzakelijke investeringen die samenhangen met de voorbereiding kunnen in de vorm van een renteloze lening verstrekt worden. Als u het bedrijf daadwerkelijk start wordt dit bedrag onderdeel van het rentedragende bedrijfskrediet. Als de start onverhoopt toch niet doorgaat, hoeft u dit bedrag niet terug te betalen.

Uitgelicht

Volg ons