Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen per 1 juli 2019

Tabel 1. Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen (1 juli 2019)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Eigen vermogen

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.398,43 

€ 12.240, -

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€    978,90

€ 12.240, -

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€    978,90

€    6.120,-

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.492,93

€ 12.240, -

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.096,33

€ 12.240, -

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.096,33

€    6.120,-

 

Tabel 2 Inkomen 110% van de bijstandsnorm (1 juli 2019)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.538,27

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.076,79

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.076,79

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.642,22

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.205,96

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.205,96

 

Tabel 3 Inkomen 120% van de bijstandsnorm (1 juli 2019)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.678,12

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.174,68

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.174,68

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.791,52

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.315,60

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.315,60

 

Tabel 4 Inkomen 130% van de bijstandsnorm (1 juli 2019)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.817,96

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.272,57

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.272,57

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.940,81

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.425,23

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.425,23

 

Uitgelicht

Volg ons