Nieuw: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is één van de steunmaatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt. Het is een tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

Voor wie is de TONK bestemd?

De TONK is bestemd voor huishoudens die door de coronamaatregelen te maken hebben met een inkomensterugval. En daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen. 

Tot wanneer loopt de TONK?

De TONK loopt van 1 januari 2021 tot en met eind 30 juni 2021. 

Wanneer aanvragen?

U kunt deze regeling nog niet aanvragen. Het is nog niet bekend hoe deze regeling er concreet uitziet. Dat komt omdat het Rijk geen centrale regels heeft bepaald en dat de ISD nu hiervoor de uitvoeringsregels moet opstellen. We streven ernaar dat u in maart 2021 de TONK kunt aanvragen.   

Update 4 maart 2021: We verwachten dat u in de week van 15 maart 2021 de aanvraag TONK kunt indienen.

Meer informatie

Zodra meer bekend is over de voorwaarden en de mogelijkheden die via de TONK mogelijk zijn en hoe u deze kunt aanvragen vindt u op deze website. 

Vragen

We adviseren u onze website goed in de gaten te houden. Daar vindt u de actuele informatie. Eventuele vragen kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl