Maak kennis met de Cliëntenraad

Een cliëntenraad: elke organisatie heeft er een. Maar wie zitten er in de Cliëntenraad en wat levert het op? De Cliëntenraad van de ISD Bollenstreek bestaat op dit moment uit 4 personen: Barend, Ingrid, Jenny en Thom. Samen geven zij gevraagd en ongevraagd advies op het beleid van de Participatiewet.

“Wij zijn een multicultureel team en komen allemaal uit de Bollenstreek”, vertelt Ingrid. Een voorzitter, secretaris en twee leden is de huidige samenstelling. Thom is al 10 jaar betrokken bij de Cliëntenraad en als voorzitter goed bekend met het beleid van de Participatiewet. Barend is ruim 6 jaar secretaris, Ingrid is al 3 jaar lid en Jenny draait net een jaar mee. Samen zijn zij een afspiegeling van de cliënten van de Participatiewet.

Goede gesprekspartner

“In de 10 jaar dat ik bij de Cliëntenraad zit, hebben wij ons ontwikkeld tot een waardevolle en betrouwbare gesprekspartner voor de ISD”, vertelt Thom. De adviezen geven een goed inzicht in wat het beleid doet met de cliënten in de praktijk. “Wij vragen de beleidsmedewerkers van de ISD dan om opheldering.” Waar nodig past de ISD met behulp van de adviezen de regelingen aan. “U kunt de Cliëntenraad vergelijken met de ondernemingsraad binnen een organisatie. Met onze adviezen kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan het beleid”, aldus Barend. “Het gebouw aan de Hobahostraat is geen eng gebouw, maar een gebouw met betrokken en hartelijke mensen die u willen helpen.”

Clientenraad_serieus

“De ISD heeft het beste met alle cliënten voor. Zij voeren wel de controle uit en moeten daarin soms streng zijn, maar wat ik zie is dat de menselijke maat altijd voorop staat. De ISD neemt de Cliëntenraad altijd zeer serieus en dat is fijn”, legt Thom uit.

Bij de Cliëntenraad kunt u terecht met algemene vragen die gaan over het beleid van de Participatiewet. Op basis van uw informatie voorziet de Cliëntenraad de ISD van goede adviezen. De Cliëntenraad behartigt niet de persoonlijke belangen, maar staat wel open voor de ervaringen van andere klanten. 

Positieve groei

Iedereen kan zich aanmelden voor de Cliëntenraad, wel of geen ervaring. Als aspirant-lid kun je meedraaien met de vergaderingen waarna je officieel kunt toetreden.

“Toen ik in maart 2022 startte als aspirant-lid wist ik niet wat ik moest verwachten. De gemoedelijke sfeer, de kundigheid van de leden en de adviezen die men uitgeeft, hebben mij laten zien dat ik nog genoeg kan leren”, legt Jenny uit. “Ieder lid krijgt ook de gelegenheid om zich te ontwikkelen door middel van cursussen. Alhoewel de echte ervaring ontstaat door het te doen”, vertelt Thom. “Zo ben ik mijzelf gaan verdiepen in de sociale wetgeving, zodat ik een belangrijke bijdrage kan leveren. Ik kan cliënten met een uitkering een stem geven”, vindt Ingrid.

Deze positieve groei heeft ervoor gezorgd dat een aantal leden zich hebben aangesloten bij de Adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten waar zij wonen.

Clientenraad_interessant

Meerwaarde

De Cliëntenraad is meer dan beleidsstukken lezen en advies geven. “Mijn deelname aan de Cliëntenraad levert mij contacten op die het leven interessant maken. Tussen de leden is wat mij betreft ook echt een vriendschap ontstaan”, vertelt Thom. “Het is interessant om te ontdekken dat een uitkering ontvangen niet alleen plichten inhoudt, maar ook rechten biedt. En goed om te weten het is ook een goede tegenprestatie met een vergoeding” vult Jenny aan. “De gezellige uren met elkaar tijdens de overleggen brengen mij veel positiviteit”, aldus Barend.

Bent u geïnteresseerd?

Wilt u meer over ons weten? Bekijk de pagina “Cliëntenraad”. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de Cliëntenraad? Dan nodigen wij u graag uit om u aan te melden. Wij maken graag kennis met u.  Stuur een e-mail met uw CV en een korte motivatie naar clientenraad.isd@hotmail.com of schrijf een brief naar de ISD ter attentie van de Cliëntenraad.