De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vanwege het Coronavirus heeft het Kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp-ers. Eén van die maatregelen is dat ZZP-ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau.

Voor de ZZP-ers van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen voeren wij de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. We doen er alles aan om uw uitkering zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken over te maken.

Aanmeldformulier

Door de grote hoeveelheid aanmeldingen kan het systeem mogelijk een foutmelding geven. Wij vragen u het later nog een keer te proberen, eventueel met een andere browser of door de cookies in uw huidige browser te wissen. Bij voorbaat dank.

Veelgestelde vragen

We krijgen veel vragen, telefoontjes en aanmeldformulieren binnen. We begrijpen dat u veel vragen hebt en snel duidelijkheid wilt hebben. Helaas is het voor ons nog niet mogelijk om op al deze vragen nu een antwoord te geven. Wij hebben voor de verdere uitvoering en beantwoording van uw vragen eerst duidelijkheid van het Rijk nodig. We verwachten dat die duidelijkheid er deze week komt.

Hieronder vindt u in het uitklapmenu de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Aan onderstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen. Dat komt omdat wij van het Rijk nog geen duidelijkheid hebben over de uitvoering van deze regeling.

Wanneer gaat de regeling in?

De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Welke hulp biedt de ISD Bollenstreek?

 1. Op basis van de regeling biedt de ISD Bollenstreek u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Ook is er geen vermogens- en partnertoets. Dit is gebaseerd op de kennis en informatie die we nu hebben.  
 2. Daarnaast kunt u een lening krijgen voor een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,-. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar het is in ieder geval lager dan  het bij de Bbz gehanteerde percentage van 8%.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u ervan uitgaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen. 

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

U kunt terecht bij de ISD Bollenstreek als u inwoner bent van de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen. Aangezien de regeling met terugwerkende kracht ingaat per 1 maart 2020, is het niet nodig dat u zich direct bij ons meldt. Via deze link kunt u uw aanmelden. 

Welke informatie moet ik aanleveren bij de ISD Bollenstreek?

Via het aanmeldformulier vragen we een aantal gegevens van u. Zodra van het Rijk bekend is hoe de regeling eruit ziet en welke gegevens wij nog extra nodig hebben om te beoordelen of u recht hebt op deze regeling hoort u dat van ons. Als u een aanmelding hebt gedaan, neemt de ISD Bollenstreek contact met u op.  

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Helaas kunnen wij dat nog niet zeggen, omdat wij eerst duidelijkheid van het Rijk moeten krijgen over de uitvoering van de regeling. Zodra dit bekend is hoort u dat persoonlijk van ons. En staat er informatie over op onze website. 

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit is gebaseerd op de kennis en informatie die we nu hebben.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal nemen we  de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting op.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Voor wie geldt deze tijdelijke regeling?

De regeling is gemaakt voor gevestigde zelfstandig ondernemers en ZZP’ers die in de knel komen door de Coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers en ZZP’ers, om zich alleen in die situatie zich te melden. Zo voorkomen we een onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 

De volgende specifieke eisen zijn bekend:

 • Gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. 
 • Woonachtig in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen, als u aanvullende inkomensondersteuning vraagt bij de ISD Bollenstreek.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep moet worden uitgeoefend in Nederland.
 • Voldoet aan de wettelijke vereisten voor uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan bij de KvK.
 • Is voor 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat betekent minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep

Waar vind ik meer informatie over maatregelen en voorzieningen voor ondernemers en ZZP’ers?

U kunt op verschillende websites meer informatie vinden over de maatregelen en voorzieningen rondom het coronavirus. Wij raden u aan om ook de website van de Kamer van Koophandel in de gaten te houden voor de meest recente informatie. 

Hier volgen twee websites, waar u informatie kunt vinden:
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
 

 

Hebt u al een aanmelding ingediend? 

Als u een aanmelding heeft ingediend, nemen wij met u contact op zodra er meer bekend is. Dan weten wij ook welke aanvullende informatie we nog van u nodig hebben. We adviseren u onze website in de gaten te houden in plaats van telefonisch contact met ons op te nemen. 

Update 24 maart 2020

Op dit moment hebben we helaas nog geen duidelijkheid over de uitvoering van de regeling. Als u een aanmelding hebt ingediend en we hebben meer informatie, dan krijgt u persoonlijk een e-mail van ons. Op onze website melden we wanneer wij u een mail hebben gestuurd.


Advies: houd onze website en Facebookpagina in de gaten.