Welke bedragen wijzigen per 1 juli 2022?

Per 1 juli 2022 is een aantal bedragen van de Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) gewijzigd.

De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wijzigt.

Hebt u een uitkering?

Als u een uitkering via de PW, IOAW, IOAZ of Bbz hebt, dan is uw uitkering over de maand juli 2022 iets hoger. De ISD betaalt begin augustus uw uitkering over de maand juli en verwerkt automatisch de nieuwe bedragen. Als u inkomen hebt, dan betalen wij als u uw inkomstenformulier van de maand juli met bewijsstukken hebt ingeleverd. U krijgt een specificatie van uw uitkering over de maand juli. 

Inkomensnormen voor de energietoeslag

De inkomensnormen om voor de energietoeslag in aanmerking te komen zijn per 1 juli 2022 iets verhoogd. Bij de energietoeslag kijken we naar uw inkomen van de maand voor uw aanvraag. Voor aanvragen vanaf augustus 2022 gelden de nieuwe inkomensnormen van 1 juli 2022.   

Vragen of meer informatie?

Voor meer informatie over de nieuwe bedragen en de folders kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.