Voorwaarden TONK verruimd

De voorwaarden om voor de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) in aanmerking te komen zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 verruimd. Daarnaast is de TONK met drie maanden verlengd tot 1 oktober 2021.

Voor wie bestemd?

De TONK is bestemd voor huishoudens die door de coronamaatregelen te maken hebben met een forse inkomensterugval. En daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen en/of beschikbare geldmiddelen. Omdat de woonlasten (hypotheek/huur/gas/water/licht) vaak de hoogste lasten zijn kunt u voor deze kosten de TONK aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van uw woonlasten kijkt de ISD daarnaast ook naar de verzekeringen die aan uw woning verbonden zijn en naar noodzakelijke vervoerskosten. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Wanneer komt u (samen met uw partner) in aanmerking? 

  • U hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval van minimaal 30% (was eerst 50%) ten opzichte van het inkomen van voor de coronacrisis (peilmaand januari 2020) of 
  • U hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval (ten opzichte van januari 2020), waardoor uw nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) minder is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
  • Uw noodzakelijke kosten zoals uw woonlasten zijn 45% of meer van uw huidige inkomen (peilmaand januari 2021)
  • U hebt zelf onvoldoende middelen (inkomen, beschikbare geldmiddelen) om deze kosten te betalen. 

Vraagt u de TONK aan vanaf een andere maand dan januari 2021? Dan kijken we naar uw nieuwe inkomen over die maand ten opzichte van januari 2020.

Wanneer komt u niet in aanmerking? 

  • Uw woonlasten zijn 45% of lager van uw nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) of maximaal € 430,- per maand. 
  • De hoogte van uw kale huur is lager dan de huurtoeslaggrens (€ 752,33 en voor jongeren 18-23 jaar € 442,46).
  • Uw beschikbare geldmiddelen zijn hoger dan € 12.590 (was € 6.295,-) voor een alleenstaande of € 25.180,- (was € 12.590,-) voor een gezin of alleenstaande ouder; en
  • U kunt met uw beschikbare geldmiddelen 3 maanden of langer uw woonkosten betalen zonder dat u onder de vermogensgrens komt.   
  • U krijgt al een woonkostentoeslag via de ISD Bollenstreek. 
  • U bewoont geen zelfstandige woning

Welk bedrag kunt u krijgen?     

U kunt per huishouden maximaal € 1.000,- per maand krijgen. De hoogte van dit bedrag en voor welke periode is afhankelijk van uw persoonlijke (gezins)situatie. 

Wanneer aanvragen en over welke maanden?

U kunt de TONK tot en met 31 oktober 2021 aanvragen. De periode waarover u TONK kunt krijgen loopt van januari 2021 tot en met september 2021. 

TONK met terugwerkende kracht aanvragen?

U kunt de TONK met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aanvragen. 

Hoe aanvragen?

U kunt de TONK via een digitaal formulier en met uw DigiD aanvragen via de website van de ISD Bollenstreek. Lukt het u niet via DigiD dan kunt u met een schriftelijk aanvraagformulier de TONK aanvragen. Houdt u er wel rekening mee dat de afhandeling dan langer kan duren dan met uw DigiD. 

TONK eerder afgewezen?

Hebt u eerder de TONK aangevraagd en is deze afgewezen? Op basis van de verruimde voorwaarden bekijkt de ISD of u nu wel in aanmerking komt. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Ontvangt u al TONK?

Hebt u tot 1 juli 2021 al TONK toegekend gekregen? Dan krijgt u van de ISD bericht over hoe u de TONK over de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 kunt aanvragen.      

Meer informatie

Voor meer informatie over de TONK, de bijstandsnormen en wat voor de TONK onder inkomen en beschikbare geldmiddelen valt en de meest gestelde vragen kunt u op de website van de ISD terecht.