Vakantiegeld en een bijstandsuitkering

Ik heb een bijstandsuitkering. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld over het afgelopen jaar op mijn rekening gestort?

De ISD Bollenstreek maakt uw vakantiegeld uiterlijk op 11 juni 2021 aan u over. Als er geen bijzonderheden op u van toepassing zijn staat het vakantiegeld uiterlijk 14 juni 2021 op uw rekening. 

Zijn er wel bijzonderheden, dan staat het vakantiegeld later op uw rekening.

Hebt u een IOAZ/IOAW uitkering?

Dan staat het vakantiegeld in juni 2021 gelijk met uw uitkering over mei 2021 op uw rekening.     

Zit u in budgetbeheer bij de ISD?

Hebt u een bijstandsuitkering en zit u bij de ISD in budgetbeheer? Dan maakt de ISD uw vakantiegeld net als uw bijstandsuitkering over naar de rekening van Schulddienstverlening. De ISD stuurt u een aparte brief met meer informatie over uw vakantiegeld. 

Meer informatie

Voor vragen over uw uitkering of vakantiegeld kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.