Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) iets voor u?

De TONK is één van de ondersteuningsmaatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt. Het is een tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u privé maakt.

Voor wie is de TONK bestemd?

De TONK is bestemd voor huishoudens die door de coronamaatregelen te maken hebben met een forse inkomensterugval. En daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen en/of beschikbare geldmiddelen. Omdat de woonlasten (hypotheek/huur/gas/water/licht) vaak de hoogste lasten zijn kunt u voor deze kosten de TONK aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van uw woonlasten kijkt de ISD daarnaast ook naar de verzekeringen die aan uw woning verbonden zijn en naar noodzakelijke vervoerskosten. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Wanneer komt u (samen met uw partner) in aanmerking? 

 • U hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval van minimaal 50% ten opzichte van het inkomen van voor de coronacrisis (peilmaand januari 2020) of 
 • U hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval (ten opzichte van januari 2020), waardoor uw nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) minder is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
 • Uw noodzakelijke kosten zoals uw woonlasten zijn 45% of meer van uw huidige inkomen (peilmaand januari 2021)
 • U hebt zelf onvoldoende middelen (inkomen, beschikbare geldmiddelen) om deze kosten te betalen.

Vraagt u de TONK aan vanaf een andere maand dan januari 2021? Dan kijken we naar uw nieuwe inkomen over die maand ten opzichte van januari 2020.

Wanneer komt u niet in aanmerking? 

 • Uw woonlasten zijn 45% of lager van uw nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) of maximaal 
 • € 430,- per maand. 
 • De hoogte van uw kale huur is lager dan de huurtoeslaggrens (€ 752,33 en voor jongeren 18-23 jaar € 442,46).
 • Uw beschikbare geldmiddelen zijn hoger dan € 6.295,- voor een alleenstaande of € 12.590,- voor een gezin of alleenstaande ouder; en
 • U kunt met uw beschikbare geldmiddelen 3 maanden of langer uw woonkosten betalen zonder dat u onder de vermogensgrens komt.   
 • U krijgt al een woonkostentoeslag via de ISD Bollenstreek. 
 • U bewoont geen zelfstandige woning.

Welk bedrag kunt u krijgen?     

U kunt per huishouden maximaal € 1.000,- per maand krijgen. De hoogte van dit bedrag en voor welke periode is afhankelijk van uw persoonlijke (gezins)situatie. 

Wanneer aanvragen en over welke maanden?

U kunt de TONK tot en met 31 juli 2021 aanvragen. De periode waarover u TONK kunt krijgen loopt van januari 2021 tot en met juni 2021. 

TONK met terugwerkende kracht aanvragen?

U kunt de TONK tot en met 30 april 2021 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aanvragen. Vanaf 1 mei 2021 kunt u de TONK  voor maximaal een maand met terugwerkende kracht aanvragen. 

Hoe aanvragen?

U kunt de TONK via een digitaal formulier en met uw DigiD aanvragen via de website van de ISD Bollenstreek. Lukt het u niet via DigiD dan kunt u met een schriftelijk aanvraagformulier de TONK aanvragen. Houdt u er wel rekening mee dat de afhandeling dan langer kan duren dan met uw DigiD.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de TONK, de bijstandsnormen en wat voor de TONK onder inkomen en beschikbare geldmiddelen valt en de meest gestelde vragen kunt u op de pagina "TONK"