Voorzieningen Wmo nodig?

Ik merk dat ik niet meer goed in staat ben om alles zelf te regelen en dat ik de controle over mijn eigen leven kwijt ben? Kan ik via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hiervoor ondersteuning krijgen?

Via de Wmo is een aantal voorzieningen mogelijk. Of u in aanmerking komt voor een voorziening en welke voorziening is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Werkwijze Wmo

Uitgangspunt van de Wmo is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat lastig en daarom helpt uw gemeente als dat nodig is.  

Hebt u behoefte aan ondersteuning? En lukt het u niet om zelf een oplossing te vinden? Dan krijgt u een persoonlijk gesprek nadat u zich hebt gemeld bij het Lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats. 

Meldingsformulier voor een gesprek  

Wilt u een gesprek aanvragen? Dat kan via het meldingsformulier van uw gemeente. U kunt het meldingsformulier ophalen bij uw gemeente of downloaden via de website van het lokaal loket/het sociaal team of Wmo Adviescentrum van uw gemeente of de ISD Bollenstreek. 

Het gesprek

Met een consulent bespreekt u de knelpunten en zoekt u naar oplossingen. Misschien kan iemand uit uw omgeving u helpen of een vrijwilliger. Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt. Een gesprek voeren is misschien lastig voor u. Daarom heeft uw gemeente een folder gemaakt. Hierin leest u alles over de werkwijze van de Wmo. En hoe u zich goed kunt voorbereiden op het gesprek.

Iemand uitnodigen voor het gesprek of ondersteuning nodig

U mag altijd iemand uitnodigen om bij het gesprek (bijvoorbeeld een familielid of kennis) aanwezig te zijn. U kunt ook een beroep doen op een organisatie die mensen ondersteunt (bijvoorbeeld Stichting MEE). Het loket van uw gemeente kan dit voor u regelen.   

Voorziening Wmo nodig

Als uit het gesprek en het gespreksverslag blijkt dat u een Wmo voorziening nodig hebt dan behandelt de ISD de aanvraag van deze Wmo voorziening. Wmo voorzieningen die de ISD uitvoert zijn: Begeleiding, hulp bij het huishouden, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen

Vragen/meer informatie

Voor meer informatie over de werkwijze Wmo, uw bestaande voorziening Wmo of informatie over de eigen bijdrage bij een Wmo voorziening kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek of uw gemeente