Uitbetaling vakantiegeld

Ik heb een bijstandsuitkering. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld over het afgelopen jaar op mijn rekening gestort?

De ISD Bollenstreek maakt uw vakantiegeld uiterlijk op 12 juni 2020 aan u over. Als er geen bijzonderheden op u van toepassing zijn staat het vakantiegeld uiterlijk 15 juni 2020 op uw rekening. 

Zijn er wel bijzonderheden, dan staat het vakantiegeld later op uw rekening.

De uitbetaling van het vakantiegeld geldt ook als u een IOAZ/IOAW uitkering hebt. 

Zit u in budgetbeheer bij de ISD?

Hebt u een bijstandsuitkering en zit u bij de ISD in budgetbeheer? Dan maakt de ISD uw vakantiegeld net als uw bijstandsuitkering over naar de rekening van Schulddienstverlening. 
De ISD heeft u een aparte brief met meer informatie over uw vakantiegeld gestuurd. 

Meer informatie

Voor vragen over uw uitkering of vakantiegeld kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.