Nieuwe bedragen 1 juli 2020

Welke bedragen wijzigen per 1 juli 2020?

Per 1 juli 2020 zijn een aantal bedragen van de Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) gewijzigd. 

De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wijzigt. 

Hebt u een uitkering?

Als u een uitkering via de PW, IOAW, IOAZ of Bbz hebt, dan is uw uitkering over de maand juli 2020 iets hoger. De ISD betaalt begin augustus uw uitkering over de maand juli en verwerkt automatisch de nieuwe bedragen. Als u inkomen hebt, dan betalen wij als u uw inkomstenformulier van de maand juli met bewijsstukken hebt ingeleverd. U krijgt een specificatie van uw uitkering over de maand juli. 

Folders en nieuwe bedragen

De actuele folders en nieuwe bedragen staan vanaf 1 juli 2020 op de website van de ISD Bollenstreek.

Vragen of meer informatie?

Voor meer informatie over de nieuwe bedragen en de folders kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.