Financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen

Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Kan ik in aanmerking komen voor een persoonsondersteunend budget en/of de inspanningspremie en wat zijn de voorwaarden?

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een persoonsondersteunend budget of de inspanningspremie. Het is niet mogelijk om allebei de regelingen aan te vragen. 

Wat is het persoonsondersteunend budget (POB) of de inspanningspremie (IP)?

Het POB en de IP is een vast bedrag dat u vrij kunt besteden. Wij adviseren u dit te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of de tandarts.

Wanneer komt u in aanmerking voor een POB?  

 1. U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  en
 2. U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 12 maanden een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 3. U (en uw eventuele partner) hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 
  Dit geldt bijvoorbeeld als: 
  •    U fulltime werkt of
  •    U het volledige aantal uren werkt dat u kunt/mag werken (en eventueel daarnaast een aanvullende uitkering krijgt) of
  •    U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen of
  •    U een uitkering WAO/WIA/ZW krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen

Wanneer komt u in niet aanmerking voor een POB?

 • U hebt de arbeidsverplichting. Mogelijk komt u in aanmerking voor de IP. 
 • U hebt de pensioengerechtigde leeftijd of u bent jonger dan 21 jaar.
 • U  volgt een studie of kunt een studie gaan volgen als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een IP of POB ontvangen.
 • Uw partner voldoet niet aan de voorwaarden van het POB.

Hoe hoog is het POB?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar.

Wanneer komt u in aanmerking voor de IP?  

 • U bent 27 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
 • U hebt op het moment van aanvraag en in de periode van de  12 maanden daarvoor een uitkering op grond van de Participatiewet, Ioaw of Ioaz en
 • U hebt de arbeidsverplichting en
 • U werkt niet / u werkt nog niet het volledige aantal uren dat u kunt/mag werken
 • U hebt de afgelopen 12 maanden aantoonbaar inspanningen verricht die gericht zijn op het vinden van werk. Ook uw eventuele partner voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Wanneer komt u niet aanmerking voor de IP?

 • U voldoet niet of onvoldoende aan de arbeidsverplichtingen. U hebt de afgelopen 12 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen.
 • U hebt de pensioengerechtigde leeftijd. 
 • U bent jonger dan 27 jaar.
 • U ontvangt nog geen 12 maanden een uitkering op grond van de Participatiewet, Ioaw of Ioaz.
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden al een IP of POB ontvangen.

Hoe hoog is de IP?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar

Wilt u meer informatie over het persoonsgebonden budget of de inspanningspremie? Neem dan contact op met de ISD Bollenstreek. Of dien direct uw aanvraag in via het aanvraagformulier POB/IP.