Extra ondersteuning voor ondernemers verlengd

Tozo is verlengd tot en met 30 september 2020.

Het Kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd met vier maanden. Dit betekent dat ondernemers die voldoen aan de voorwaarden ook na 1 juni 2020 en nog voor maximaal 4 maanden in aanmerking kunnen komen.

Wat is mogelijk via de Tozo?

  • U kunt als ondernemer tijdelijk een uitkering krijgen tot bijstandsniveau. Deze uitkering hoeft u niet terug te betalen. 
  • U kunt tegen een rentepercentage van 2% een lening bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157,-. U kunt in de periode van maart tot en met september 2020 in totaal niet meer aanvragen dan dit bedrag.   

Wat is er gewijzigd vanaf 1 juni 2020?

  • Bij de Tozo (Tozo 1) die ondernemers tot en met 31 mei 2020 konden aanvragen telde het inkomen van de partner niet mee. Bij de verlengde Tozo (Tozo 2)  vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van de partner wel mee.
  • Voor de lening bedrijfskapitaal geldt dat u nu (Tozo 2) moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor een lening bedrijfskapitaal.

Nieuw aanvraagformulier voor Tozo 2 vanaf 1 juni 2020

Voor Tozo 2 is een nieuw aanvraagformulier beschikbaar. Dat formulier staat op de "Tozo" pagina en is bestemd voor ondernemers die al Tozo 1 hebben of voor het eerst Tozo aanvragen. 

Hebt u al Tozo?
Als u voor 1 juni 2020 al gebruik maakt van de Tozo, dan moet u ook het nieuwe aanvraagformulier invullen. U hoeft wel minder vragen in te vullen dan bij een eerste aanvraag. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Tozo en de meest gestelde vragen kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.