Eigen bijdrage tijdens coronavirus

Door het Coronavirus krijg ik nu minder hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Moet ik wel een eigen bijdrage betalen?

Dat hoeft u voorlopig niet te betalen over de maanden april en mei 2020. De minister heeft dat afgelopen week besloten. 

Vanaf juni 2020 geldt de eigen bijdrage weer.

Uitzondering
Dat geldt alleen niet voor mensen met de voorzieningen beschermd wonen en opvang. 

Het CAK zorgt verder voor de administratie en inning van de eigen bijdrage.

Brief ISD gehad?

Als u via de ISD voor hulp bij het huishouden of begeleiding een voorziening hebt, dan hebt u van de ISD een brief met informatie gekregen. In deze brief staat dat u wel een eigen bijdrage moet betalen als u (beperkte) zorg hebt ontvangen. Bij de verzending van die brief was het besluit van de minister nog niet bekend. Ook voor u geldt dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen.  

Vragen over eigen bijdrage

Voor vragen over uw eigen bijdrage kunt u op de website van het CAK terecht. U kunt ook het gratis informatienummer van het CAK (0800) 19 25 bellen.

Wilt u meer informatie?

Voor vragen over uw Wmo-voorziening kunt u contact opnemen met de ISD.