Eigen bijdrage Wmo 2020

Klopt het dat ik nu pas een factuur krijg van het CAK over mijn eigen bijdrage Wmo 2020?

Ja, dat klopt. Vanwege technische problemen was het voor het CAK niet mogelijk om eerder facturen te sturen over uw eigen bijdrage Wmo 2020. 

Brief CAK en ISD

Als u een voorziening vanuit de Wmo hebt, dan hebt u van het CAK en van de ISD een brief met algemene informatie ontvangen. Hierin staat dat u van het CAK facturen over 2020 krijgt en dat u mogelijk een factuur krijgt van meerdere maanden tegelijk. 

Geen eigen bijdrage over april en mei 2020 

Vanwege het coronavirus hoeft u over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te betalen.   

Hoogte eigen bijdrage 2020 

Vanaf 1 januari 2020 is de maximale eigen bijdrage voor een alleenstaande: € 19,- per maand. Dat geldt ook voor echtparen of samenwonenden allebei boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

Wanneer geen eigen bijdrage

  • Echtparen of samenwonenden waarvan één van beiden of allebei nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt betalen geen eigen bijdrage.
  • U betaalt geen eigen bijdrage voor een rolstoel of een voorziening in een algemene ruimte (bv automatische deuropener)
  • U bent jonger dan 18 jaar. (Voor een woningaanpassing kan een gemeente een eigen bijdrage vragen.) 
  • U had uw voorziening/de hulp waarvoor u een factuur krijgt niet meer in de periode die op de factuur staat. 

Vragen en meer informatie eigen bijdrage Wmo

Op de website van de ISD www.isdbollenstreek.nl staat voor welke vragen u bij de ISD terecht kunt en voor welke vragen bij het CAK.