Bijstandsuitkering en vakantie/verblijf in buitenland

Ik ontvang een bijstandsuitkering en ik wil naar het buitenland. Moet ik dit melden bij de ISD en heeft mijn vakantie/verblijf in het buitenland consequenties voor mijn uitkering?

Als u naar het buitenland gaat is het belangrijk dat u dat uiterlijk vier weken van tevoren schriftelijk aan de ISD doorgeeft. 
Voor een vakantie in Nederland is dat niet nodig. De ISD verwacht wel dat u uw post opent en leest tijdens uw vakantie in Nederland, zodat u op tijd kunt reageren op een oproep van de ISD. 

Hoe lang naar het buitenland met uw uitkering?

U mag maximaal vier weken per jaar naar het buitenland met behoud van uw uitkering. 

Pensioengerechtigde leeftijd?

Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ontvangt u een aanvullende uitkering op grond van de Participatiewet? Dan mag u maximaal 13 weken per jaar in het buitenland verblijven. U kunt uw vakantieverzoek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) indienen.

Niet op tijd terug?

Bent u niet op tijd terug van uw verblijf in het buitenland, dan kan uw uitkering worden beëindigd. Dit geldt ook als u door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, niet op tijd terug kunt komen. Over de periode dat u langer wegblijft dan de maximale periode van vier weken, ontvangt u geen uitkering. Als de uitkering beëindigd is moet u opnieuw een aanvraag indienen. De uitkering gaat niet eerder in dan de dag van de nieuwe aanvraag.

Hoe melden?

U kunt uw vakantie/verblijf in het buitenland melden via het mutatieformulier of het aanvraagformulier verblijf in het buitenland. De formulieren staan op onze website onder formulieren. Of via het digitale aanvraagformulier vakantie. Dat staat op onze website onder het digitaal loket.

Wij adviseren u uw verblijf in het buitenland op tijd te melden.

Meer informatie

Voor meer informatie over verblijf in het buitenland kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan kunt u terecht bij de SVB.