2019-23 Collectieve aanvullende zorgverzekering 2020

Ook in 2020 kunt u als inwoner van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen gebruik maken van de collectieve aanvullende zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

De collectieve aanvullende zorgverzekering kent een aantal voordelen. Naast de korting die Zorg en Zekerheid u geeft betaalt uw gemeente ook een bijdrage aan de aanvullende zorgverzekering. Om deel te kunnen nemen moet u wel voldoen aan de voorwaarden. Deze staan hieronder vermeld.

Voorwaarden collectieve aanvullende zorgverzekering? 

  • U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen. 
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen is niet hoger dan de in de Participatiewet genoemde vermogensgrenzen.
  • U bent vanaf 1 januari 2020 ook voor de basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.

Inkomen 120% van de bijstandsnorm (peildatum november 2019)

Leefsituatie

Netto inkomsten per maand excl. vakantietoeslag

Eigen vermogen

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.678,12

€ 12.240, -

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.174,68

€ 12.240, -

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.174,68

€   6.120,-

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.791,52

€ 12.240, -

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.315,60

€ 12.240, -

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.315,60

€   6.120,-

 

Bedragen Zorg en Zekerheid 2020

 

Zonder korting en bijdrage van de gemeente

Met korting en de bijdrage van uw gemeente betaalt u

Uw voordeel per maand

Basisverzekering

€  120,20

€   114,19

€     6,01

AV-Gemeente- Standaard

€    35,80

€       5,00

€   30,80

AV-Gemeente-Top

€    63,30

€      29,20

€   34,10

 

Verschil AV-Gemeente-Standaard en AV-Gemeente-Top

De AV-Gemeente-Top is een uitgebreider verzekeringspakket dan de AV-Gemeente-Standaard.

De AV-Gemeente-Top is uitgebreid met een aantal extra dekkingen, speciaal voor mensen die hoge zorgkosten hebben. De kosten van deze extra dekkingen betaalt uw gemeente.

U betaalt voor de AV-Gemeente-Top meer premie dan voor de AV-Gemeente-Standaard. Reden daarvan is dat de AV-Gemeente-Standaard een minder uitgebreide verzekering is. Als u niet vaak gebruik maakt van de gezondheidszorg, dan kan voor u de AV-Gemeente-Standaard het beste zijn. 

Eigen risico basisverzekering

Het wettelijk verplicht eigen risico is € 385,- per jaar in 2020. Dat is gelijk aan het bedrag van 2019. Wilt u uw eigen risico voor uw basisverzekering verzekeren? Dan is dat in 2020 mogelijk. Wanneer u hiervoor kiest, dan betaalt u hiervoor € 31,95 per maand aan Zorg en Zekerheid. Verzekeren van uw eigen risico is niet verplicht. Als u vooraf weet dat u uw eigen risico van € 385,- zeker moet betalen dan kan verzekering van uw eigen risico een goede keus zijn. U betaalt op die manier de premie van het eigen risico gelijkmatig verspreid over het jaar. Als u hiervoor kiest en achteraf blijkt dat u het eigen risico toch niet helemaal betaald hebt, krijgt u aan het einde van het jaar geen bedrag terug.      

Maakt u in 2019 al gebruik en is uw inkomen/vermogen te hoog?

Mogelijk is uw inkomen/vermogen hoger dan vorig jaar en voldoet u daardoor niet meer aan de voorwaarden. Als dat voor u van toepassing is, dan hebt u van de ISD Bollenstreek hierover een brief ontvangen.   

Uitkering via de ISD Bollenstreek 

Hebt u een uitkering van de ISD Bollenstreek? Dan krijgt u uiterlijk 29 november 2019 persoonlijk een brief met meer informatie. Hebt u geen brief ontvangen, neemt u dan contact op met de ISD Bollenstreek.

Aanmelden voor 1 januari 2020

Maakt u nog geen gebruik van de collectieve aanvullende zorgverzekering? Dan is het advies om u voor 1 januari 2020 aan te melden. 

Hoe aanmelden?

U kunt zich digitaal aanmelden op www.gezondverzekerd.nl. Hebt u geen computer en is er in uw omgeving ook niet iemand die u kan helpen? Dan kunt u langskomen bij het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats. Of bij de snelbalie op het kantoor van de ISD Bollenstreek in Lisse.
Meer informatie over de polisvoorwaarden en het vergoedingenoverzicht kunt u vinden op www.zorgenzekerheid.nl/gemeenten.

Collectieve aanvullende zorgverzekering voordelen

Meer informatie