2019-21 Zelfstandigen met schulden

Ik ben zelfstandige en ik heb schulden. Kan de ISD Bollenstreek (ISD) mij daarmee helpen?

De ISD heeft mogelijkheden om zelfstandigen met schulden te helpen. Op welke manier de ISD u kan helpen is afhankelijk van uw persoonlijke- en bedrijfssituatie.
De ISD kan zelfstandigen helpen via: 

  • het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)  
  • via schulddienstverlening

Ondersteuning nodig?

Bent u zelfstandige en hebt u (problematische) schulden en wilt u ondersteuning krijgen? Dan kunt u contact opnemen met de ISD. Op basis van uw situatie kijkt de ISD of u in aanmerking komt voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of voor schulddienstverlening.  

Inloop spreekuur zelfstandigen

De ISD heeft in de even weken op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur een inloopspreekuur 
voor zelfstandigen. Een afspraak maken is niet nodig. Hier kunt u in een kort gesprek uw vragen/situatie bespreken. Afhankelijk van uw vragen/situatie vindt een vervolgafspraak plaats.  

Meer informatie of afspraak maken

Voor vragen, een persoonlijke afspraak of meer informatie over de Bbz of schulddienstverlening kunt u contact opnemen met de ISD.