2019-15 Hulp bij het huishouden in de vakantieperiode

Ik heb via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hulp bij het huishouden. Krijg ik hulp bij het huishouden als mijn hulp met vakantie is?

Als uw hulp met vakantie gaat hebt u nog steeds recht op hulp bij het huishouden. Uw zorgaanbieder zorgt voor deze periode voor een passende oplossing. Dit kan betekenen dat u tijdelijk een andere hulp krijgt. Of dat uw zorgaanbieder voor de vakantieperiode met u andere afspraken maakt voor de hulp bij het huishouden. Bijvoorbeeld over het tijdstip of de dag waarop uw vervangende hulp kan komen.

Krijgt u geen hulp?

Krijgt u geen hulp bij het huishouden en heeft uw zorgaanbieder met u ook geen afspraken gemaakt als uw hulp met vakantie is? Dan adviseren wij u met uw zorgaanbieder contact op te nemen.  

Niet tevreden? 

Wij vertrouwen erop dat uw zorgaanbieder een passende oplossing treft als uw hulp met vakantie gaat. 

Bent u niet tevreden over de oplossing en/of de gemaakte afspraken, dan kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder.  
Bent u nog steeds niet tevreden over de oplossing die de zorgaanbieder voorstelt, dan kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over hulp bij het huishouden kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.   

Bereikbaarheid ISD 
Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl  
Per mail: info@isdbollenstreek.nl  
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.