2019-13 Bedragen vanaf 1 juli 2019

Welke bedragen wijzigen per 1 juli 2019?

Per 1 juli 2019 wijzigt een aantal bedragen van de Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wijzigt.

Hebt u een uitkering?

Als u een uitkering via de PW, IOAW, IOAZ of Bbz hebt, dan is uw uitkering over de maand juli 2019 iets hoger. De ISD betaalt begin augustus uw uitkering over de maand juli en verwerkt automatisch de nieuwe bedragen.
Folders en nieuwe bedragen De actuele folders en nieuwe bedragen staan vanaf 1 juli 2019 op de website van de ISD Bollenstreek.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de nieuwe bedragen en de folders kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek
Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.