2019-12 Bijstandsuitkering en vakantiewerk kinderen

Ik ontvang een bijstandsuitkering. Mijn thuiswonende minderjarige kinderen hebben deze zomer een vakantiebaantje. Heeft het salaris dat zij verdienen consequenties voor mijn uitkering?

Hebt u al een bijstandsuitkering en ontvangt u kinderbijslag voor uw kinderen? Dan heeft het salaris wat zij verdienen geen gevolgen voor uw uitkering.

Wilt u een uitkering aanvragen?
Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan kijken we naar uw inkomsten en vermogen. We kijken daarbij óók naar het vermogen van uw minderjarige kinderen.

Meer informatie bijstandsuitkering

Voor meer informatie over uw bijstandsuitkering of het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Voor meer informatie over de kinderbijslag kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek
Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.