2019-11 Uitbetaling Vakantiegeld

Ik heb een bijstandsuitkering. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld over het afgelopen jaar op mijn rekening gestort?

De ISD Bollenstreek maakt uw vakantiegeld uiterlijk op 13 juni 2019 aan u over. Als er geen bijzonderheden op u van toepassing zijn staat het vakantiegeld uiterlijk 14 juni 2019 op uw rekening. Zijn er wel bijzonderheden, dan staat het vakantiegeld later op uw rekening. De uitbetaling van het vakantiegeld geldt ook als u een IOAZ/IOAW uitkering hebt.

Zit u in budgetbeheer bij de ISD

Hebt u een bijstandsuitkering en zit u bij de ISD in budgetbeheer? Dan maakt de ISD uw vakantiegeld net als uw bijstandsuitkering over naar de rekening van Schulddienstverlening.
De ISD heeft u een aparte brief met meer informatie over uw vakantiegeld gestuurd.

Meer informatie

Voor vragen over uw uitkering of vakantiegeld kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.