2019-05 - Individuele studietoeslag voor mensen met een arbeidsbeperking

Ik ben student aan het MBO, HBO of WO en heb een beperking. Kan ik in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag?

Ja, u kunt maandelijks een toeslag krijgen als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder en u woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen
  • U hebt recht op studiefinanciering (www.duo.nl/particulier) of u hebt recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)
  • U en uw eventuele partner hebben weinig vermogen
  • U kunt met een volledige werkweek niet het wettelijk minimumloon verdienen
  • U hebt wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

Deze toeslag is voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat betekent dat u wel in staat bent te werken. Maar door uw beperking(en) kunt u niet het wettelijk minimumloon verdienen. Dit is vastgesteld door het UWV via een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. Of het staat in een beschikking van het UWV naar aanleiding van een aanvraag voor een Wajong-uitkering.
De toeslag is bedoeld als stimulans om een opleiding te volgen. De toeslag biedt daarnaast een financiële compensatie.  Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk om hun opleiding te combineren met een bijbaan.

Hoogte en duur individuele studietoeslag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw leeftijd. De toeslag varieert van 15% tot maximaal 25% van de bijstandsuitkering voor een echtpaar. Kijk voor meer informatie over de hoogte van de toeslag en de bijstandsuitkeringen in de folder ‘Bijstandsnormen en bedragen minimabeleid’.
U kunt de toeslag voor 12 maanden krijgen en als u voldoet aan de voorwaarden is een verlenging mogelijk.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Als u denkt in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag, kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek.

Meer informatie

Voor vragen over de individuele studietoeslag of het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de ISD. Algemene informatie over studiefinanciering voor alle typen onderwijs kunt u vinden op www.duo.nl/particulier.

Bereikbaarheid ISD
Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl 
Per mail: info@isdbollenstreek.nl 
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.