2019-01 - Nieuwe bedragen 2019

Welke bedragen zijn gewijzigd per 1 januari 2019?

Per 1 januari 2019 is een aantal bedragen van de Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Normbedragen PW
  • Bedragen Bbz
  • Bedragen IOAZ
  • Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) hulp bij het huishouden
  • Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) begeleiding
  • De hoogte van de vervoerskostenvergoedingen
  • De tarieven van de Regiotaxi
  • De verlaging van de eigen bijdrage voor de Wmo

Pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding

Als u een Pgb hebt voor de hulp bij het huishouden of begeleiding, dan hebt u persoonlijk een brief van de ISD over de nieuwe tarieven gekregen. 

Vervoerskostenvergoeding

Als u een vervoerskostenvergoeding hebt, dan hebt u persoonlijk een brief gehad over de hoogte van uw vervoerskostenvergoeding in 2019 met informatie over de wijze en de termijn waarbinnen u kunt declareren.

Formele documenten, informatie en folders

De actuele verordeningen, uitvoeringsregels en folders staan uiterlijk 2 januari 2019 op de website van de ISD Bollenstreek.

Vragen of meer informatie

Voor meer informatie over het beleid, de nieuwe bedragen, de folders en formulieren kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. 

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.