Nieuwe bedragen per 2022

Per 1 januari 2022 wijzigt een aantal bedragen van de Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Normbedragen PW
  • Bedragen Bbz 
  • Bedragen IOAZ
  • Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) hulp bij het huishouden
  • Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) begeleiding
  • De tarieven van de Regiotaxi
  • De tarieven voor een Gehandicaptenparkeerkaart

Pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding

Als u een persoonsgebonden budget (pgb) hebt voor de hulp bij het huishouden of begeleiding, dan hebt u persoonlijk een brief van de ISD over de nieuwe tarieven gekregen.  

Normbedragen Participatiewet

Deze bedragen kunt u vanaf 3 januari 2022 vinden in de folders en op de website van de ISD Bollenstreek.  Als u een uitkering hebt voor levensonderhoud, dan krijgt u in februari een specificatie van uw uitkering waarop het nieuwe normbedrag staat waar u recht op hebt.

Formele documenten, informatie en folders

De actuele verordeningen, uitvoeringsregels en folders staan uiterlijk 3 januari 2022 op de website van de ISD Bollenstreek.