Nieuwe bedragen en wijzigingen: juli 2024

Welke bedragen wijzigen per 1 juli 2024?

Per 1 juli 2024 een aantal bedragen van:

  • de Participatiewet (PW)
  • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 
  • de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
  • de Individuele Studietoeslag 

De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wijzigt.

Hebt u een uitkering?

Als u een uitkering via de PW, IOAW, IOAZ of Bbz hebt, dan is uw uitkering over de maand juli 2024 iets hoger. De ISD betaalt begin augustus uw uitkering over de maand juli en verwerkt automatisch de nieuwe bedragen. Als u inkomen hebt, dan betalen wij als u uw inkomstenformulier van de maand juli met bewijsstukken hebt ingeleverd. U krijgt een specificatie van uw uitkering over de maand juli. 

Folders en nieuwe bedragen

De actuele informatie, folders en nieuwe bedragen staan vanaf 1 juli 2024 op de website van de ISD Bollenstreek.