Nieuwe bedragen en wijzigingen 2023

Welke bedragen veranderen per 1 januari 2023? En zijn er verder nog belangrijke wijzigingen?

Per 1 januari 2023 wijzigt  een aantal bedragen van de Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen werknemer (IOAW), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Normbedragen PW
  • Bedragen Bbz, IOAW en IOAZ
  • Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) hulp bij het huishouden
  • Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) begeleiding
  • De tarieven en werkwijze van de Regiotaxi
  • De tarieven voor een Gehandicaptenparkeerkaart

Pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding

Als u een persoonsgebonden budget (pgb) hebt voor de hulp bij het huishouden of begeleiding, dan hebt u persoonlijk een brief van de ISD over de nieuwe tarieven gekregen. 

Normbedragen Participatiewet

Deze bedragen kunt u vanaf 2 januari 2023 vinden op de website van de ISD Bollenstreek. Als u een uitkering hebt voor levensonderhoud, dan krijgt u in februari een specificatie van uw uitkering waarop het nieuwe normbedrag staat waar u recht op hebt.

Voorwaarden Individuele inkomenstoeslag Hillegom

De voorwaarden voor inwoners van Hillegom zijn verruimd. De inkomensgrens is verhoogd van 110% naar 120%. Daarnaast kunnen gepensioneerden ook in aanmerking komen.  

Energietoeslag 2023

In 2023 komt er weer een energietoeslag voor inkomens met een laag inkomen. De verwachting is dat eind januari 2023 meer bekend is over de bedragen, de voorwaarden en hoe aan te vragen.  

Wonen met ondersteuning en maatschappelijke opvang

Vanaf 1 januari 2023 zijn wonen met ondersteuning en maatschappelijke opvang een taak van de ISD Bollenstreek. Onder Wonen met ondersteuning vallen: beschermd wonen thuis, beschermd wonen light of beschermd wonen. 

Formele documenten, informatie en folders

De actuele verordeningen, uitvoeringsregels en folders staan uiterlijk 2 januari 2023 op de website van de ISD Bollenstreek.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het beleid, de nieuwe bedragen, de nieuwe taken, de folders en formulieren kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek