Individuele studietoeslag voor mensen met een arbeidsbeperking

Ik ben student aan het MBO, HBO of WO en ik heb een beperking. Kan ik in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag?

Ja, u kunt maandelijks een toeslag krijgen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder en u woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen
  • U hebt recht op studiefinanciering (www.duo.nl/particulier) of u hebt recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)
  • U en uw eventuele partner hebben weinig vermogen 
  • U kunt door een structurele medische beperking geen inkomsten tijdens uw studie verwerven.

Deze toeslag is voor mensen met een arbeidsbeperking. De toeslag is bedoeld als stimulans om een opleiding te volgen. De toeslag biedt daarnaast een financiële compensatie. Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk om hun opleiding te combineren met een bijbaan.

Hoogte en duur individuele studietoeslag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw leeftijd. De toeslag varieert van 15% tot maximaal 25% van de bijstandsuitkering voor een echtpaar. Kijk voor meer informatie over de hoogte van de toeslag en de bijstandsuitkeringen in de folder ‘Bijstandsnormen en bedragen minimabeleid’. U kunt de toeslag voor 12 maanden krijgen en als u voldoet aan de voorwaarden is een verlenging mogelijk. 

Voldoet u aan de voorwaarden?

Als u denkt in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag, kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek.

Meer informatie 

Voor vragen over de individuele studietoeslag of het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de ISD. Algemene informatie over studiefinanciering voor alle typen onderwijs kunt u vinden op www.duo.nl/particulier