Aanmelden voor de Collectieve aanvullende zorgverzekering 2022

Goed nieuws, ook in 2022 kunt u als inwoner van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen gebruik maken van de collectieve aanvullende zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

De collectieve aanvullende zorgverzekering kent een aantal voordelen. Naast de korting die Zorg en Zekerheid u geeft betaalt uw gemeente ook een bijdrage aan de aanvullende zorgverzekering. Om deel te kunnen nemen moet u wel voldoen aan de voorwaarden. Deze staan hieronder vermeld.

Voorwaarden collectieve aanvullende zorgverzekering? 

  • U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen. 
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen is niet hoger dan de in de Participatiewet genoemde vermogensgrenzen.
  • U bent vanaf 1 januari 2022 ook voor de basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.

Inkomen 120% van de bijstandsnorm

Tabel 3: Inkomen 120% van de bijstandsnorm (1 juli 2021)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Eigen vermogen

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.756,74

€ 12.590,-

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.229,71

€ 12.590,-

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.229,71

€ 6.295,-

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.854,88

€ 12.590,-

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.367,98

€ 12.590,-

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.367,98

€ 6.295,-

Bedragen Zorg en Zekerheid 2022

  Zonder korting en bijdrage van de gemeente Met korting en de bijdrage van uw gemeente betaalt u Uw voordeel per maand
Basisverzekering € 129,85 € 123,36 € 6,49
AV-Gemeente Standaard € 37,25 € 7,25 € 30,00
AV-Gemeente Top € 65,25 € 31,89 € 33,36

 

Verschil AV-Gemeente-Standaard en AV-Gemeente-Top

De AV-Gemeente-Top is een uitgebreider verzekeringspakket dan de AV-Gemeente-Standaard. De AV-Gemeente-Top is uitgebreid met een aantal extra dekkingen, speciaal voor mensen die hoge zorgkosten hebben. De kosten van deze extra dekkingen betaalt uw gemeente. U betaalt voor de AV-Gemeente-Top meer premie dan voor de AV-Gemeente-Standaard. Reden daarvan is dat de AV-Gemeente-Standaard een minder uitgebreide verzekering is. Als u niet vaak gebruik maakt van de gezondheidszorg, dan kan voor u de AV-Gemeente-Standaard het beste zijn. 

Eigen risico basisverzekering

Het wettelijk verplicht eigen risico is € 385,- per jaar in 2022. Dat is gelijk aan het bedrag van 2021. U kunt dit eigen risico gespreid betalen. Dit betekent dat u in 2022 vanaf februari in 10 termijnen dit bedrag betaalt. Als u in 2022 minder kosten hebt gemaakt dan € 385,-, dan betaalt Zorg en Zekerheid u in april 2023 de teveel betaalde premie terug. Gespreid betalen is niet verplicht. U kunt daar zelf voor kiezen. Als u vooraf weet dat u uw eigen risico van € 385,- zeker moet betalen, dan kan gespreid betalen van uw eigen risico een goede keus zijn. 

Maakt u in 2021 al gebruik en is uw inkomen/vermogen te hoog?

Mogelijk is uw inkomen/vermogen hoger dan vorig jaar en voldoet u daardoor niet meer aan de voorwaarden. Als dat voor u van toepassing is, dan stuurt de ISD Bollenstreek u hierover een brief.   

Uitkering via de ISD Bollenstreek 

Hebt u een uitkering van de ISD Bollenstreek? Dan krijgt u uiterlijk 2 december 2021 persoonlijk een brief met meer informatie. Hebt u geen brief ontvangen, neemt u dan contact op met de ISD Bollenstreek.

Aanmelden voor 1 januari 2022

Maakt u nog geen gebruik van de collectieve aanvullende zorgverzekering? Dan is het advies om u voor 1 januari 2022 aan te melden. 

Hoe aanmelden?

U kunt zich digitaal aanmelden via de website van de ISD Bollenstreek. U krijgt na uw aanmelding meteen een toekenningsbrief. Hebt u geen computer en is er in uw omgeving ook niet iemand die u kan helpen? Dan kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

Meer informatie 

Meer informatie over de polisvoorwaarden en het vergoedingenoverzicht vindt u op de website van de ISD Bollenstreek op de pagina "Collectieve aanvullende zorgverzekering".