Bbz - Gevestigde zelfstandige

Het besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) heeft ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers met een eigen bedrijf of mensen met een bijstands- of werkloosheidsuitkering die een eigen bedrijf beginnen. In deze folder vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden voor de gevestigde zelfstandige.

De gevestigde zelfstandige

Middelgrote en kleinere bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en voor de werkgelegenheid. De overheid reikt de helpende hand wanneer ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf (mkb) onverhoopt in problemen raken. De overheid stimuleert het zelfstandig ondernemerschap met een aantal maatregelen. Sommige maatregelen zijn economisch gericht. Dat zijn de financiële en fiscale tegemoetkomingen. Andere hebben een sociaal karakter. Zij zorgen dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Onderdeel van deze laatste categorie maatregelen is de hulpverlening aan zelfstandigen op grond van het (Bbz).

Een groot aantal mensen werkt zelfstandig om op die manier in de kosten van het bestaan te voorzien. Vaak lukt dat goed, andere keren lukt dat minder of slechts gedeeltelijk. In het laatste geval komt het Bbz in beeld. Wanneer u een ondernemer bent die al een redelijke termijn zelfstandig is en gebruik wilt maken van deze regelingen, dan verdienen de volgende punten uw aandacht.

Nationaliteit en leeftijd

Om op grond van het Bbz te worden geholpen, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning. Uw leeftijd ligt tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

Het bedrijf of beroep

\U wilt graag doorgaan met uw bedrijf of beroep dat in beginsel levensvatbaar is, maar waarmee u tijdelijk in problemen bent geraakt. Het bedrijf is in Nederland gevestigd en het voldoet aan de wettelijke eisen voor rechtmatige vestiging. U voert het al een redelijke tijd (minstens anderhalf jaar), alleen of met anderen. Bijna elke bedrijfsvorm is van toepassing. U werkt minstens 1225 uur per jaar in het bedrijf of beroep.

Vorm van hulpverlening

Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. U kunt een beroep doen op een rentedragend krediet of een borgtocht voor een lening bij een bank. Dit kan tot maximaal € 205.410,- (peildatum 1 januari 2021) per bedrijf of beroep. De rente is 8% (peildatum 1 januari 2021) en de looptijd bedraagt maximaal 10 jaar. U kunt ook aanspraak maken op lening voor levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen. Dit kan voor een periode van maximaal 12 en soms maximaal 36 maanden. Bij de uitkering wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, woonkosten en mogelijke premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien uw vermogen boven een bepaalde grens ligt, is dat van invloed op de vorm van bijstand. Voor de actuele bedragen kunt u bij de ISD terecht.

Inkomen

Uw (gezins)inkomen ligt beneden bijstandsniveau of dreigt dat te raken. Mogelijk moet u noodzakelijke investeringen doen, schulden afbetalen of een periode overbruggen. Zelf hebt u daartoe onvoldoende middelen en die kunt u ergens anders niet krijgen (bijvoorbeeld bij banken). Voor de actuele bedragen kunt u bij de ISD terecht.

Uitvoering

De ISD voert het Bbz uit. Meestal vraagt de ISD om een extern onafhankelijk advies.

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Onderaan deze folder staat hoe u de ISD Bollenstreek kunt bereiken.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

Als de ISD alle informatie van u heeft ontvangen die nodig is om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u binnen 13 weken bericht of u voor de regeling in aanmerking komt.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers zijn ervoor om u te helpen.

Contact met de ISD Bollenstreek

Kantooradres:
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)

Postadres:
Postbus 255, 2160 AG Lisse

Telefoon (gratis):
(0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl

Voor een persoonlijk bezoek kunt u terecht bij Voor ieder 1 van uw woonplaats. De actuele openingstijden en adresgegevens van Voor ieder 1 in uw woonplaats vindt u op www.voorieder1.nl

Bekijk alle contactinformatie op onze contactpagina.