Individuele inkomenstoeslag (gemeenten Lisse en Teylingen)

Voor de inwoners van de gemeenten Lisse en Teylingen is er een minimabeleid. Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen zijn belangrijk.

Wat houdt het minimabeleid in?

Het beleid biedt de volgende mogelijkheden:
1. Collectieve aanvullende zorgverzekering
2. Individuele inkomenstoeslag (vanaf 1 oktober 2020)
4. De individuele studietoeslag
5. Bijzondere bijstand

In deze folder vindt u informatie over de Individuele inkomenstoeslag. De Individuele Inkomenstoeslag bestaat vanaf 1 oktober 2020 en vervangt vanaf 1 oktober 2020 het Persoonsondersteunend budget/de Inspanningspremie. 

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als financiële ondersteuning, voor personen die langdurig een laag inkomen hebben en geen concreet uitzicht hebben op inkomstenverbetering. Het is een vast bedrag dat u vrij kunt besteden. Wij adviseren u het bedrag te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of tandarts.

Wanneer komt u in aanmerking?  

U komt in aanmerking als u op het moment van uw aanvraag en de afgelopen 12 maanden aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 1. U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en;
 2. U (en uw eventuele partner) hebt een inkomen van maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw (gezamenlijk) vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en;
 3. U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 

Dit geldt bijvoorbeeld als: 

 • U fulltime werkt of
 • U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen uitzicht op een betaalde baan.
 • U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 22 jaar op het moment van aanvragen.
 • U bent 22 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een Persoonsondersteunend budget/Inspanningspremie of Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U hebt de afgelopen 12 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen

Voor de actuele bijstandsnormen en bedragen is een aparte folder beschikbaar. De bedragen staan ook op de website van de ISD Bollenstreek www.isdbollenstreek.nl. 

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. U kunt het formulier ook downloaden via de website www.isdbollenstreek.nl. 

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag? 

Als de ISD alle informatie van u heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken bericht of u voor de regeling in aanmerking komt.

Wanneer kunt u een eerste aanvraag indienen?

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u op ieder moment een eerste aanvraag indienen. 

Contact met de ISD Bollenstreek

Kantooradres:
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)

Postadres:
Postbus 255, 2160 AG Lisse

Telefoon (gratis):
(0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl

Voor een persoonlijk bezoek kunt u terecht bij Voor ieder 1 van uw woonplaats. De actuele openingstijden en adresgegevens van Voor ieder 1 in uw woonplaats vindt u op www.voorieder1.nl

Bekijk alle contactinformatie op onze contactpagina.